Eticoll sluit zich aan bij de Asteria Group

 

Met trots kondigen wij aan dat Eticoll BV onderdeel is geworden van de Asteria Group. Eticoll zal hierdoor zijn kwaliteit, flexibiliteit, continuïteit waarborgen en concurrentiepositie versterken in een dynamische markt.  Onze persoonlijke aandacht en flexibiliteit blijven onveranderd. Wij blijven onder onze eigen naam opereren met het vakbekwame team en dezelfde contactpersonen die u van ons gewend bent. Binnenkort laten wij u graag kennismaken met onze nieuwe mogelijkheden en producten. Voor vragen aarzel niet om uw huidige contactpersonen te contacteren.


Asteria Group is een internationale groep van verpakkingsspecialisten bestaande uit Accent (B), Eticoll (NL), Orbo (B), Digilinck (B), Vuye (B), Dejonghe (B), Stickem (FR), Impackt (FR) en Grafiket (DK). Dankzij de gecombineerde visies en sterktes wil Asteria Group uitblinken op de Europese markt van labels & packaging.

Door de gebundelde kennis en jarenlange ervaring binnen de groep garanderen wij een snelle en efficiënte productie van verschillende verpakkingsmaterialen van hoogwaardige kwaliteit. Asteria Group gaat geen probleem of uitdaging uit de weg om steevast het beste resultaat te verwezenlijken.

Met ons breed gamma aan verpakkingsproducten zoals labels, flexibele verpakkingen en vouwdozen gedrukt in diepdruk, flexo, offset of op digitale wijze, kunnen wij aan al uw wensen voldoen.

Naast hoogstaande kwalitatieve verpakkingsmaterialen zijn ook snelheid en flexibiliteit zeer belangrijke kernwaarden. Dit wordt voornamelijk geborgen door de steeds aanwezige voorraad basisgrondstoffen gekoppeld aan een uitgebreid state of the art machinepark om heel snel te kunnen reageren op verschillende behoeftes. Asteria Group zoekt elke dag proactief naar innovatieve oplossingen om steeds de juiste kwaliteit te leveren voor al uw toepassingen.

Duurzaamheid is eveneens een zeer belangrijke pijler binnen de Asteria Group. Zo streven wij ernaar om te voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van milieubescherming, en beschikken uiteraard over de juiste certificaten (FSC®, Imprim’ Vert en RafCycle®). We produceren altijd efficiënt en duurzaam, met focus op afvalreductie, energie- en kostenbesparing.

Daarnaast beschikt Asteria Group over de nodige kwaliteitscertificaten (ISO en BRC) om de wettelijke richtlijnen te respecteren en zo verpakkingsmaterialen van topkwaliteit te kunnen  produceren en leveren.
Bedankt voor uw loyaliteit en jarenlange vertrouwen.

Wij kijken met veel plezier uit naar voorzetting van onze plezierige samenwerking.

Directie Eticoll


Eticoll will be a part of the Asteria Group

We are proud to announce that Eticoll will be a part of the Asteria Group. Eticoll will guarantee it’s quality, flexibility, continuity and strengthen its competitive position in a dynamic market. Our personal attention and flexibility will remain. Eticoll will continue to operate under its own name with the professional team that you are used to. Shortly we will be happy to introduce our new possibilities and products. For any question feel free to contact your current contact person at Eticoll.


Asteria Group is an international group of packaging specialists consisting of Accent (B), Eticoll BV (NL), Orbo (B), Digilinck (B), Vuye (B), Dejonghe (B), Stickem (FR), Impackt (FR) and Grafiket (DK). Thanks to the combined visions and strengths, Asteria Group aims to excel in the European Labels & Packaging market.

Thanks to the bundled knowledge and many years of experience within the group, Asteria Group guarantees fast and efficient production of all kinds of packaging materials of superior quality. Asteria Group does not shy away from any problem or challenge in order to achieve always the best result.

With our wide range of packaging products such as labels, flexible packaging and folding boxes printed in Rotogravure, Flexo, Offset or Digital, with or without a range of high-quality finishes, we can meet any requirements.

In addition to high-quality packaging materials, speed and flexibility are also very important core values. This is mainly ensured by the ever-present stock of raw materials coupled with an extensive state of the art machine equipment in order to be able to respond very quickly to requirements. Asteria Group proactively searches for innovative solutions every day to  deliver always the right quality for all your applications.

Sustainability is also a very important pillar within Asteria Group. For example, we make every effort to comply with all legal requirements in the field of environmental protection. Naturally, we have the right certificates (FSC®, Imprim’Vert and RafCycle®) to do our best for sustainability. We always produce in an efficient and sustainable manner with a focus on waste reduction, energy and cost savings.

In addition, Asteria Group has the required quality certificates (ISO and BRC) to comply with legal guidelines and thus produce top quality packaging materials. 

If you have any questions or a new packaging project, do not hesitate to contact your contact person within the group

Thank you for your confidence in Eticoll the last years.

We are looking forward to a pleasant sustainable further collaboration.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

dertien − negen =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.